ทีมงานและลูกค้า

ทีมงานมายโด้

ทีมงานเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกทั้งหมดเนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรมีปฏิสัมพันธ์กันโดยมีอิทธิพลซึ่งกันและกันในพฤติกรรม ตระหนักรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการมีอยู่ของสมาชิกคนอื่นๆ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและมีจิตวิญญาณในการทำงานมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

ผู้จัดการเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ผู้ดำเนินการระบบ ผู้วางแผนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในงานของทีม ผู้รับผิดชอบในทีม ผู้สื่อสารและสะพานเชื่อมระหว่างทีมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สนับสนุนและผู้ประสานงานบรรยากาศสุขภาพของทีม

การสื่อสารสามารถทำได้หลายรูปแบบผู้จัดการสามารถบรรลุความสามัคคีของสถาบันภายในได้ทันท่วงทีผ่านการประชุมเดี่ยวหรือการแลกเปลี่ยนรายบุคคลการสื่อสารไม่ควรดำเนินการเฉพาะภายในเท่านั้น แต่ยังสื่อสารในแนวนอนกับทีมภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีกับสถาบันภายนอกการสื่อสารที่ดีสามารถเชื่อมโยงสมาชิกในทีมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเป็นรากฐานของความสามัคคีในการสร้างทีม

ทีมก็เหมือนอวนจับปลาแต่ละตารางมีบทบาทที่แตกต่างกันในตำแหน่งของตัวเองการมีอยู่ของตาข่ายจำนวนมากไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากตาข่ายเดียวสามารถจับปลาได้สมาชิกในทีมจะเรียงกันทีละตาราง และสมาชิกแต่ละคนก็มีตำแหน่งของตนเอง สมาชิกในทีมจะเรียงกันทีละตาราง และสมาชิกแต่ละคนก็มีตำแหน่งของตนเองทีมที่มีประสิทธิภาพสูงควรเป็นทีมที่มีความสามัคคี ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อให้การเล่นดีขึ้นต่อความฉลาดและความฉลาดของทีมและบรรลุประสิทธิผลของทีมอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกัน คุณจะพบว่าคุณสามารถหักตะเกียบคู่หนึ่งได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเอาตะเกียบสิบคู่มารวมกันก็ไม่มีวันหักด้วยความสามัคคีเช่นนี้ ทีมจะเป็นทีมที่อยู่ยงคงกระพัน สามารถเอาชนะทุกความยากลำบากได้

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทคือความสัมพันธ์ความร่วมมือในการส่งเสริมร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ชนะทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่คุณภาพสูงไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงการรับรู้ด้านบริการของเรา ปรับปรุงระดับการจัดการ ปรับปรุงระบบการบริการของเรา แต่ยังนำผลกำไรมากมายมาให้เราอีกด้วย

มีมึนงงมากลูกค้าเป็นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาขององค์กรดังนั้นจึงจำเป็นต้องเจาะกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเอาชนะใจลูกค้าใหม่เพื่อลดการสูญเสียลูกค้านอกจากนี้ควรพยายามรักษาลูกค้าเก่าไว้ด้วยเนื่องจากต้นทุนในการพัฒนาลูกค้าใหม่เป็นห้าเท่าของการรักษาลูกค้าเก่า การรักษาลูกค้าเก่าจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ได้นอกจากนี้ ลูกค้าเก่ายังอ่อนไหวต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น ราคา อดทนต่อข้อผิดพลาดบางอย่างขององค์กรและผลิตภัณฑ์ของตนได้มากขึ้นดังนั้นการรักษาลูกค้าเก่าจึงสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับองค์กรได้ดังนั้นเราจึงควรมุ่งมั่นเพื่อลูกค้าที่สูญเสียไปในด้านหนึ่งลดการสูญเสียลูกค้า ในทางกลับกัน ปล่อยให้ลูกค้าที่สูญเสียกลายเป็นลูกค้าขององค์กรอีกครั้ง

เพื่อยืดเยื้อ ความสัมพันธ์กับลูกค้า เราสามารถปรับปรุงความยาวเฉลี่ยของวงจรชีวิตความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยการปลูกฝังความภักดีของลูกค้า การรักษาลูกค้าที่มีคุณค่า ลดการสูญเสียของลูกค้า และขจัดความสัมพันธ์ที่ไม่มีมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และรักษาลูกค้าเก่าไว้ตลอดไป

ถ้ารัฐวิสาหกิจต้องการได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว พวกเขาจะต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าค่อยๆ กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กรในขณะที่กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า องค์กรต่างๆ ไม่ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นสาระสำคัญของความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาคุณลักษณะอื่นของความสัมพันธ์ด้วยนั่นคือความรู้สึกของลูกค้าและปัจจัยทางอารมณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เพื่อปรับปรุงมูลค่าและผลกำไรของลูกค้า