ทีมงานและลูกค้า

ทีมมายโด

ทีมงานเกิดจากการรวมกันของสมาชิกทั้งหมดเนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรมีปฏิสัมพันธ์ของอิทธิพลซึ่งกันและกันในพฤติกรรม รับรู้ทางจิตใจถึงการมีอยู่ของสมาชิกคนอื่นๆ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและมีจิตวิญญาณในการทำงานจุดประสงค์คือเพื่อติดตามความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

ผู้จัดการเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ผู้ดำเนินการระบบ ผู้วางแผนและผู้มีอำนาจตัดสินใจของงานของทีม ผู้แบกรับความรับผิดชอบของทีม ผู้สื่อสารและสะพานเชื่อมระหว่างทีมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้ส่งเสริมและผู้ประสานงานบรรยากาศสุขภาพของทีม

การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบผู้จัดการสามารถบรรลุความสามัคคีของสถาบันภายในได้ทันเวลาผ่านการประชุมเดี่ยวหรือการแลกเปลี่ยนรายบุคคลการสื่อสารไม่ควรดำเนินการภายในเท่านั้น แต่ควรสื่อสารในแนวนอนกับทีมภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีกับสถาบันภายนอกการสื่อสารที่ดีสามารถเชื่อมโยงสมาชิกในทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นรากฐานของความสามัคคีในการสร้างทีม

ทีมก็เหมือนอวนจับปลาแต่ละกริดมีบทบาทที่แตกต่างกันในตำแหน่งของตนเองการมีอยู่ของตาข่ายจำนวนมากไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะตาข่ายเดียวสามารถตกปลาได้สมาชิกของทีมเป็นตารางทีละคน และสมาชิกแต่ละคนมีตำแหน่งของตัวเอง สมาชิกของทีมเป็นตารางทีละคน และสมาชิกแต่ละคนมีตำแหน่งของตัวเองทีมที่มีประสิทธิภาพสูงควรเป็นองค์รวมที่มีความสามัคคี ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อให้การเล่นของทีมมีสติปัญญาและไหวพริบดีขึ้นและเกิดประสิทธิภาพของทีมอีกตัวอย่างหนึ่งของความสามัคคี คุณจะพบว่าคุณสามารถหักตะเกียบคู่หนึ่งได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเอาตะเกียบเรียงกันเป็นสิบคู่ก็หักไม่ได้ด้วยความสามัคคี ทีมจะเป็นทีมที่ไร้เทียมทาน มันสามารถเอาชนะความยากลำบากใด ๆ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทเป็นความสัมพันธ์แบบร่วมมือของการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และผลที่ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีคุณภาพสูงไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงการรับรู้ในบริการของเรา ปรับปรุงระดับการจัดการของเรา ปรับปรุงระบบบริการของเรา แต่ยังนำผลกำไรมากมายมาให้เราอีกด้วย

มีมึนงงมากเอ่อของลูกค้าเป็นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดและการพัฒนาขององค์กรดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องและหาลูกค้าใหม่เพื่อลดการสูญเสียลูกค้านอกจากนี้ควรพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าเนื่องจากต้นทุนในการพัฒนาลูกค้าใหม่นั้นสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่าถึง 5 เท่า การรักษาลูกค้าเก่าจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ได้นอกจากนี้ ลูกค้าเก่ายังอ่อนไหวต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจน้อยกว่า เช่น ราคา มีความอดทนต่อความผิดพลาดขององค์กรและผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นดังนั้นการรักษาลูกค้าเก่าไว้จึงมีประโยชน์มากมายแก่องค์กรดังนั้นเราจึงควรพยายามเพื่อลูกค้าที่สูญเสียไปในแง่หนึ่ง ลดการสูญเสียลูกค้า ในทางกลับกัน ให้ลูกค้าที่สูญเสียกลับมาเป็นลูกค้าขององค์กรอีกครั้ง

เพื่อยืดอายุ ความสัมพันธ์กับลูกค้า เราสามารถปรับปรุงระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรชีวิตความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยการปลูกฝังความภักดีของลูกค้า รักษาลูกค้าที่มีคุณค่า ลดการสูญเสียลูกค้าและลบความสัมพันธ์ที่ไม่มีมูลค่า พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และรักษาลูกค้าเก่าตลอดไป

ถ้ารัฐวิสาหกิจต้องการได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว พวกเขาต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าได้กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กรในขณะที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า องค์กรต่างๆ ไม่ควรให้ความสนใจกับปัจจัยสำคัญของความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะอื่นๆ ของความสัมพันธ์ด้วยนั่นคือความรู้สึกของลูกค้าและปัจจัยทางอารมณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณค่าและผลกำไรของลูกค้า