ทีมงานและลูกค้า

ทีม Mydo

ทีมงานเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกทั้งหมดเนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรมันมีปฏิสัมพันธ์ของอิทธิพลซึ่งกันและกันในพฤติกรรม มีความตระหนักทางจิตใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของสมาชิกคนอื่น ๆ และมีความรู้สึกมีส่วนร่วมและจิตวิญญาณในการทำงานมีวัตถุประสงค์เพื่อไล่ตามความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

ผู้จัดการเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ผู้ดำเนินการระบบ ผู้วางแผนและผู้มีอำนาจตัดสินใจของงานในทีม ผู้รับผิดชอบในทีม ผู้สื่อสารและสะพานเชื่อมระหว่างทีมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้สนับสนุนและผู้ประสานงานด้านบรรยากาศสุขภาพของทีม

การสื่อสารได้หลายรูปแบบผู้จัดการสามารถบรรลุความสามัคคีของสถาบันภายในได้ทันท่วงทีผ่านการประชุมครั้งเดียวหรือการแลกเปลี่ยนรายบุคคลการสื่อสารไม่ควรดำเนินการภายในเท่านั้น แต่ควรสื่อสารในแนวนอนกับทีมที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายนอกเพื่อส่งเสริมความสามัคคีกับสถาบันภายนอกการสื่อสารที่ดีสามารถเชื่อมโยงสมาชิกในทีมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเป็นรากฐานของการสร้างความสามัคคีในทีม

ทีมก็เหมือนแหจับปลาแต่ละตารางมีบทบาทที่แตกต่างกันในตำแหน่งของตนเองการมีอยู่ของตาข่ายมากขึ้นไม่สามารถละเลยได้เนื่องจากตาข่ายหนึ่งตัวสามารถจับปลาได้สมาชิกของทีมเป็นกริดทีละคน และสมาชิกแต่ละคนมีตำแหน่งของตัวเอง สมาชิกของทีมจะเป็นกริดทีละคน และสมาชิกแต่ละคนมีตำแหน่งของตัวเองทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงควรมีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อที่จะให้การเล่นที่ดีขึ้นกับความฉลาดและความเฉลียวฉลาดของทีมและบรรลุประสิทธิภาพของทีมอีกตัวอย่างการทำงานร่วมกัน,คุณจะพบว่าคุณสามารถทำลายตะเกียบคู่หนึ่งได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเอาตะเกียบสิบคู่มารวมกันจะหักไม่ได้ด้วยความสามัคคีเช่นนี้ทีมจะเป็นทีมที่อยู่ยงคงกระพันสามารถเอาชนะความยากลำบากใด ๆ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทเป็นความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่คุณภาพสูงไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงความตระหนักในบริการของเรา ปรับปรุงระดับการจัดการของเรา ปรับปรุงระบบบริการของเรา แต่ยังนำผลกำไรมากมายมาให้เราด้วย

มีชามากของลูกค้าเป็นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาขององค์กรดังนั้นจึงจำเป็นต้องแตะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องและได้ลูกค้าใหม่เพื่อลดการสูญเสียลูกค้านอกจากนี้ควรพยายามรักษาลูกค้าเก่าเนื่องจากต้นทุนในการพัฒนาลูกค้าใหม่สูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่าถึง 5 เท่า การรักษาลูกค้าเก่าจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการได้ลูกค้าใหม่นอกจากนี้ ลูกค้าเก่ายังไม่ค่อยอ่อนไหวต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น ราคา อดทนต่อความผิดพลาดขององค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ มากขึ้นดังนั้นการรักษาลูกค้าเก่าจึงสามารถนำประโยชน์ต่างๆ มาสู่องค์กรได้ดังนั้นเราควรพยายามหาลูกค้าที่หายไปในอีกด้านหนึ่ง ลดการสูญเสียลูกค้า ในทางกลับกัน ให้ลูกค้าที่หายไปกลายเป็นลูกค้าขององค์กรอีกครั้ง

เพื่อยืดอายุ ความสัมพันธ์กับลูกค้า เราสามารถปรับปรุงระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรชีวิตลูกค้าสัมพันธ์ได้โดยการปลูกฝังความภักดีของลูกค้า รักษาลูกค้าที่มีคุณค่า ลดการสูญเสียลูกค้า และขจัดความสัมพันธ์ที่ไม่มีมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และรักษาลูกค้าเก่าตลอดไป

ถ้าสถานประกอบการต้องการได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว พวกเขาต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าได้ค่อยๆ กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กรในขณะที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า องค์กรต่างๆ ไม่ควรให้ความสนใจกับปัจจัยที่เป็นสาระสำคัญของความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงลักษณะอื่นของความสัมพันธ์ด้วยนั่นคือความรู้สึกของลูกค้าและปัจจัยทางอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลกำไรของลูกค้า